Multidisciplinair werken in Zilvervogel Reninge: naar een innovatieve arbeidsorganisatie

Sinds april 2019 wordt in Zilvervogel Reninge gewerkt met multidisciplinaire teams.

Medewerkers met verschillende specialiteiten (verpleegkundigen, zorgkundigen, medewerkers hoteldiensten, animatoren en ergotherapeuten) vormen een team geleid door een teamcoach. De teams richten zich tot een kleinere groep bewoners (inzetten op kleinschaligheid). Deze manier van werken zorgt voor een diverser en uitdagend takenpakket van elke medewerker. Door specialiteiten samen te brengen en te laten samenwerken spelen we meer in op de noden van de dag en geven we iedere bewoner meer aandacht. Principes van innovatieve arbeidsorganisatie liggen aan de basis voor deze gewijzigde organisatievorm. 

Zilvervogel Reninge werd met 11 woonzorgcentra in Vlaanderen geselecteerd als ‘gevorderde’ binnen de projectoproep ‘Innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) in de woonzorgcentra als hefboom voor beter zorg en zinvol en werkbaar werk’ van de Vlaamse Overheid. Gedurende 2,5 jaar (vanaf zomer 2019) komen de woonzorgcentra - gevorderden samen om te leren van elkaar en bijkomende stappen te zetten vanuit het belang van de bewoner (inspelend op de noden) en het belang van de medewerker (zinvol en werkbaar werk realiseren).