Bezoekregeling - vanaf 27 februari 2021

Code oranje

Wat betekent dit concreet voor de bezoekregeling:

 • kamerbezoek kan voor  de 2 essentiële mantelzorgers
 • bezoek kan voor 1 uur
 • bezoek kan voor 1 mantelzorger per bezoek
 • bezoek kan elke dag tussen 13.30u en 17.00u (start laatste bezoek om 16u) 
 • bezoek kan op donderdag tot 20u (ten laatste binnenkomen om 19u)
 • je kan een wandeling maken in de directe omgeving van het wzc met de vaste mantelzorger voor 1 uur
 • de essentiële mantelzorgers blijven telkens voor minimum 2 weken dezelfde
 • als niet essentiële mantelzorger kan bezoek op afspraak in de 'babbelruimte'

Hoe verloopt het bezoek op kamer?

 • Een medewerker zal u ontvangen aan de zij-ingang en zorgt samen met u voor de registratie.
 • De medewerker neemt uw temperatuur.
 • Steeds handen wassen/ontsmetten bij aankomst en bij het verlaten van het wzc. Op verschillende plaatsen in het woonzorgcentrum kan u tussendoor uw handen ontsmetten.
 • Steeds afstand bewaren van 1.5m met  bewoners, medewerkers, ... U zoekt geen contact met andere bezoekers of bewoners   
 • Verplicht en correct dragen van een chirurgisch mondmasker gedurende de volledige duur van het bezoek. 
 • De bezoeker ontsmet alle contactoppervlakken van de kamer (stoel, klink, tafel). U ontvangt het nodige materiaal bij het binnenkomen.
 • De bezoeker eet of drinkt niets bij de bewoner
 • In de lift stappen met maximum 3 personen 

Voorwaarden om op bezoek te mogen komen op kamer

U bent één van de 2 geregistreerde essentiële mantelzorgers

U vertoonde de laatste 14 dagen voor het  bezoek geen symptomen 

U bent de laatste 14 dagen niet in contact geweest met positief geteste personen

U verbleef de laatste 14 dagen niet in een rode regio - buitenland. Ook uw gezinsleden verbleven niet in een rode regio. 

BEZOEK IN DE BABBELRUIMTE OP AFSPRAAK

Bezoek in de babbelruimte kan op woensdag - donderdag - vrijdag en zaterdag telkens in de namiddag

Alle bezoekers die niet tot  de 2 vaste geregistreerde mantelzorgers behoren, kunnen de bewoner bezoeken  in onze babbelruimte.  

Hoe gaat het in zijn werk?

U maakt telefonisch een afspraak met de woonvorm waar de bewoner verblijft

U kan de woonvorm telefonisch contacteren tussen 9.30u en 13.00u. Een afspraak maakt u ten laatste 1 dag vooraf. Een afspraak voor op maandag wordt ten laatste gereserveerd op vrijdag. 

U kan elke weekdag een afspraak maken via het rechtstreekse telefoonnummer van de woonvorm waar de bewoner verblijft.  

De Wandeling: 057/40 90 82 

Mijmering 1 : 057/ 40 90 84

Mijmering 2 : 057/ 40 90 85

Schemering/Keerkring: 057/ 40 90 87

Het bezoek kan doorgaan

 • op woensdag -donderdag - vrijdag en zaterdag tussen 13.30u en 16.00u (start laatste bezoek)

Hoe verloopt het bezoek in de babbelruimte

De babbelruimte bevindt zich in het Centrum voor Dagverzorging (locatie woonzorgcentrum)

Ingang achteraan het gebouw (volg de pijlen), enkel te voet bereikbaar.

Er kunnen maximaal 2 bezoekers komen

Het bezoek gebeurt achter plexiglas

Het bezoek duurt maximum 20 minuten

U komt binnen met chirurgisch masker en houdt tijdens het ganse bezoek uw masker op. 

U ontsmet de handen

U bewaart steeds de afstand van 1.5m 

Een medewerker blijft aanwezig

Algemene richtlijnen voor alle bezoek

 • Bent u de laatste 2 weken gecontacteerd door een contactonderzoeker, dan beschouwen we dit als een risicocontact. Daarom vragen we dat u het bezoek zeker een week uitstelt.
 • Draag uw chirurgisch mondmasker continu en correct over neus en mond
 • Beperk uw contacten buiten het woonzorgcentrum
 • Op verschillende plaatsen in het woonzorgcentrum (kamer, toilet,...) is handontsmetting beschikbaar. Maak er gebruik van.
 • Respecteer de afstand van 1.5m met IEDEREEN.
 • Heb je last van één of meerdere symptomen, of voelt u zich ziek, blijf thuis!
 • Hebt u contact gehad met iemand die positief heeft getest, neem contact op met uw huisarts, en kom zeker 1 week niet naar het woonzorgcentrum, ook al was uw test negatief.

Een wandeling maken met de bewoner

Een wandeling maken in de directe omgeving van het woonzorgcentrum kan met  de 1 van de 2 geregistreerde essentiële mantelzorgers en eventueel nog 2 bijkomende personen, dus samen met de bewoner maximum met 4. 

 • dit voor maximum 1 uur
 • afstand van min. 1.5m bewaren met alle voorbijgangers
 • iedereen (ook de bewoner) draagt een chirurgisch mondmasker

SAMEN STERK

We begrijpen dat het telkens schakelen naar een andere bezoekregeling niet gemakkelijk is voor bewoners en familie, maar iedereen heeft er belang bij om te voorkomen dat het virus in huis komt. In ieder geval proberen we waar mogelijk het contact te laten doorgaan tussen bewoner en familieleden.  

Alvast bedankt om samen met ons te zorgen voor veilige bezoeken.