Multidisciplinaire samenwerking volgens principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO)

In Zilvervogel Reninge wordt met multidisciplinaire teams gewerkt. Medewerkers met verschillende specialiteiten (verpleegkundigen, zorgkundigen, medewerkers hoteldienst, animatoren en ergotherapeuten) vormen een team geleid door een teamcoach. De teams richten zich tot een kleinere groep bewoners (inzetten op kleinschaligheid). Deze manier van werken zorgt voor een diverser en uitdagend takenpakket van elke medewerker. Door specialiteiten samen te brengen en te laten samenwerken kunnen we meer inspelen op de noden van de dag en de iedere bewoner meer aandacht geven. 

Zilvervogel Reninge werd met 11 woonzorgcentra in Vlaanderen geselecteerd als ‘gevorderde’ binnen de projectoproep ‘Innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) in de woonzorgcentra als hefboom voor beter zorg en zinvol en werkbaar werk’ van de Vlaamse Overheid. De woonzorgcentra komen samen om te leren van elkaar en bijkomende stappen te zetten vanuit het belang van de bewoner (inspelend op de noden) en het belang van de medewerker (zinvol en werkbaar werk realiseren).