Samenwonen op één domein

Gelegen op dezelfde site willen vzw Het Havenhuis en wzc Zilvervogel Reninge mantelzorgers de kans bieden om, als het zelf instaan voor de zorg thuis niet meer lukt, samen naar een oplossing op maat te zoeken.
Dit zowel voor de mantelzorger als voor de persoon die zij thuis warm ondersteunen.
Een gecombineerd aanbod vanuit de VAPH-sector en ouderenzorg is één van onze troeven.
 
Bv. een 79-jarige papa zorgt al gans zijn leven voor zijn kind met een meervoudige beperking (55 jaar), maar kan de zorg thuis niet meer aan omwille van toenemende zorgnoden bij zichzelf.
Een opname in een woonzorgcentrum is aangewezen, doch papa wil zijn kind dicht bij zich in de buurt, in een zorginstelling “op maat” van zijn zoon.
 
Bv. Een 45-jarige dame met een degeneratieve aandoening gaat plots veel sneller achteruit, waardoor de ondersteuning die zij thuis krijgt van haar bejaarde mama niet meer voldoet aan haar toegenomen zorgzwaarte. Een opname in een VAPH-instelling is aangewezen, doch de twee dames willen samen verhuizen naar een zorgaanbod op maat van hen beiden.
 
Op onze zorgsite in Reninge is er mogelijkheid om op dergelijke ondersteuningsvraag een antwoord te bieden, want VAPH en ouderenzorg hebben op dezelfde site twee erkende zorginstellingen die vraaggericht hun aanbod willen en kunnen combineren. Op die manier kan voor elk van beide cliënten, zorgvrager én mantelzorger, een antwoord op maat geboden worden op hun gezamenlijke zorgvraag.
 
Bent u enkel op zoek naar (tijdelijke) dagopvang? Zowel in vzw Het Havenhuis als in het centrum voor dagverzorging Villa Zilvervogel kunnen we u verder helpen. 
 
 

Voor meer info kan u contact opnemen met

  • vzw Het Havenhuis: An Vuylsteke, zorgcoördinator – bewoner@hethavenhuis.be (057 22 16 90) of Gudrun Deryckere, directeur – G.Deryckere@hethavenhuis.be (0493 25 21 11)
  • Woonzorgcentrum Zilvervogel Reninge: Evelien Fertein, sociale dienst – socialedienst.reninge@zilvervogel.be of 057 40 90 93 
  • Centrum voor dagverzorging Villa Zilvervogel: Julie Devloo, centrumcoördinator - J.devloo@zilvervogel.be of 057/40 90 96