AFSPRAKEN BEZOEK

BEZOEK

De bewoner kan  iedereen op de kamer ontvangen indien het bezoek:

  • een neusmondmasker draagt (ook kinderen vanaf 12 jaar)  
  • de handen ontsmet
  • registreert aan de ingang of op de woonvorm

HOOGRISICOCONTACT

Er is geen bezoek toegelaten voor personen die een hoogrisicocontact hadden, dit tot en met 10 dagen na het hoogrisicocontact. (ongeacht de vaccinatiestatus)

CAFETARIA

Onze cafetaria is elke namiddag open voor onze bewoners en hun bezoek van 13.45u tot 17.00u.

  • ontsmet regelmatig uw handen
  • betaal zo veel mogelijk met kaart
  • we verluchten de cafetaria regelmatig en met de CO2-meter houden we de luchtkwaliteit in de gaten

WANDELING

Een wandeling maken met de bewoner is mogelijk

UITGAANSREGELING

De bewoner kan het woonzorgcentrum verlaten indien hij of zij dit wenst. 

KOM NIET LANGS INDIEN JE SYMPTOMEN HEBT OF EEN HOOGRISICOCONTACT HEBT GEHAD MET EEN BESMETTE PERSOON