Soep met babbeltjes te Reninge

Corona zorgde er lange tijd voor dat mensen elkaar minder gemakkelijk konden ontmoeten. Nu de situatie stilaan onder controle raakt, wil wzc Zilvervogel Reninge ontmoeting en verbinding met de buurt stimuleren onder de vorm van het project ‘soep met babbeltjes’.  Dit is een initiatief van het woonzorgcentrum i.s.m. verschillende partners uit Reninge: Ferm, vbs de Ladder, Gezinsbond, Davidsfonds, Okra, Feestcomité, Lauka, Het Havenhuis, NestorPlus, het stadsbestuur van Lo-Reninge en met steun van de Koning Boudewijnstichting.

Bij een gratis tas soep ontmoet je andere inwoners van Lo-Reninge voor een gezellige babbel. Deze momenten gaan 1x/maand door en worden meestal gekoppeld aan een activiteit van één van de deelnemende verenigingen. Startschot wordt gegeven met een try-out op donderdag 5 augustus van 10-12 op de markt van Reninge. Inschrijving vooraf is niet nodig. Iedereen van harte welkom!