Samen werken we aan onze troeven!

Binnen Zilvervogel maken we gebruiken van Prezo om de kwaliteit van het wonen en leven in onze huizen te verbeteren. Samen met bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers evalueren we diverse domeinen en zetten we verbeteracties op. Enkele voorbeelden van gerealiseerde acties in 2019 in Zilvervogel Reninge: 

  • de gebruikersraad wordt voortaan per woonvorm georganiseerd
  • informatie over de activiteiten worden ruimer bekend gemaakt
  • de persoonlijke begeleider (medewerker die extra aandacht schenkt aan een bewoner) wordt hergeïntroduceerd
  •  

 

Uitkijken naar de resultaten van de tevredenheidsmetingen!

In samenwerking met Bing Research worden de vragenlijsten (ingevuld door onze bewoners en hun familieleden) momenteel verwerkt. Begin maart 2020 zitten bewoners, familieleden en medewerkers rond tafel om op basis van de resultaten verbeteracties op te zetten.