Over ons

Over ons

Zilvervogel Reninge behoort tot een groep van woonzorgcentra en assistentiewoningen gevestigd op 3 verschillende locaties in West-Vlaanderen: Reninge, Rekkem en Woumen. In overleg met onze bewoners en bezoekers zoeken we naar passende antwoorden op hun woon- en zorgvragen.

Deel uitmaken van een bruisend dorpsleven

Zilvervogel ligt midden in Reninge. Het dorpsgebeuren is prominent aanwezig en willen we verder uitbreiden. Door ons te engageren en te integreren ontstaan er mooie projecten in samenwerking met de buurtbewoners, de school, de plaatselijke verenigingen, stad Lo-Reninge, regionale partners …. De brug met de buitenwereld proberen we dan ook zo goed als mogelijk te behouden en te onderhouden. De realisatie van het dorpsrestaurant en de bijdrage van de breiclub ‘Gif mo sjette’ aan de beelden- en poëzieroute zijn slechts enkele voorbeelden. 

Kinderdagverblijf De Kinderhaven

Op onze site is er een kinderdagverblijf aanwezig. Het kinderdagverblijf De Kinderhaven is geen onderdeel van Zilvervogel, maar kleinkinderen van onze bewoners kunnen er terecht. Hetzelfde geldt voor Het Havenhuis. Het Havenhuis zorgt voor mensen met zware beperking en mensen met NAH. Het woonzorgcentrum stelt maaltijden ter beschikking.  

Vanuit Zilvervogel Reninge luisteren we naar de bewoner. Niet alleen op vlak van individuele noden maar ook naar hun mening over de werking van het woonzorgcentrum. Maandelijks organiseert Zilvervogel een gebruikersraad per woonvorm. Familieleden worden uitgenodigd op onze halfjaarlijkse familieraden. De verslagen zijn ter beschikking op de infoborden op de woonvorm.  Bewoners en familie kunnen deelnemen aan onze tevredenheidsmeting (BING). De acties voortvloeiend uit de verschillende overleggen worden meegedeeld in de nieuwsbrief. 

Vanuit Zilvervogel vzw worden beleidskaders uitgewerkt

  • Werk maken van kwaliteit doen we elke dag.
  • Een gezamenlijk ethisch beleid, vrijwilligersbeleid, medewerkersbeleid … zijn enkele voorbeelden van beleidskaders die gezamenlijk werden uitgewerkt.

Benieuwd naar de beleidskaders? Kom meer te weten over de werking van Zilvervogel vzw.