NIEUWE BEZOEKREGELING VANAF 11 JUNI

BEZOEK

De bewoner kan terug iedereen op de kamer ontvangen indien het bezoek:

  • een neusmondmasker draagt (ook kinderen)
  • de 1.5m-regel respecteert
  • de handen ontsmet
  • registreert op de woonvorm
  • met maximum 2 personen aanwezig is (kinderen tellen mee)
  • op de kamer blijft

De bewoner kan ook met het bezoek naar de cafetaria tijdens de bezoekuren.

2 soorten contacten

Er zijn 2 soorten contacten mogelijk

  • het knuffelcontact
  • het sociaal contact

De bewoner kan 4 knuffelcontacten kiezen. De knuffelcontacten zijn 4 personen die de ‘1.5m-regel’ niet moeten respecteren en op de kamer geen mondmasker moeten dragen.  De beide bezoekers die op hetzelfde moment komen, moeten wel tot hetzelfde gezin behoren, indien niet  moeten er toch mondmaskers gedragen worden. Fysiek contact met de bewoner is mogelijk.  Bij hun huishouden kan de bewoner indien gewenst ook op bezoek gaan. Daar zijn dan enkel de personen aanwezig die onder hetzelfde dak wonen. Voor de verplaatsing zijn er in de auto ook geen andere personen aanwezig. Je kan de knuffelcontacten doorgeven via het onthaal. (057 40 90 90). Dit mag elke 2 weken wijzigen. 

De sociale contacten zijn alle andere bezoekers. 

CAFETARIA

De cafetaria is doorlopend open voor de bewoner en zijn bezoek van 13.45u tot 17u.  Zowel bewoner als bezoekers dragen een neusmondmasker van en naar de cafetaria. Je kan maximum met 4  personen aan een tafeltje zitten. 

WANDELING

Een wandeling maken met de bewoner is mogelijk, weliswaar op veilige afstand.

Hier gelden dezelfde richtlijnen als voor elke burger.

  • 1.5m afstand is de norm
  • indien afstand houden niet mogelijk is zeker mondmasker dragen

KOM NIET LANGS INDIEN JE SYMPTOMEN HEBT OF EEN HOOGRISICOCONTACT HEBT GEHAD MET EEN BESMETTE PERSOON