Hotelmedewerker algemene schoonmaak (31u/week)

Functie

Zilvervogel Reninge is een ouderenvoorziening binnen Zilvervogel vzw die naast een woonzorgcentrum (107 erkende rusthuisbedden) ook tijdelijke opvang voorziet (3 bedden kortverblijf) en dagopvang voor ouderen in het centrum voor dagverzorging Villa Zilvervogel. We bieden warme zorg op maat aan ouderen met een fysische zorgvraag, personen met dementie en ouderen met een ernstige psychische zorgnood. 
We zijn een organisatie waar sterk wordt ingezet op samenwerking en het kunnen groeien in een positieve en open cultuur. Via kleinschaligheid en nauwe multidisciplinaire samenwerking (verpleging, verzorging, ergo, animatie en schoonmaak) op de woonvormen streven we naar een zorg op maat voor de bewoners.

Profiel

 • Je werkt in de geest van de 4 kernwaarden van onze vzw: open, samen, warm en creatief. 
 • Bij ieder contact ben je attent voor de bewoner en je hebt een warm hart voor ouderen.
 • Je bent een vertrouwd gezicht voor de aanwezige bewoners en bezoekers in de woonvorm en je staat in voor een gezellig samen zijn. 
 • Je waakt erover dat de gemeenschappelijke ruimten (cafetaria, gangen, vergaderruimtes, toiletten, zithoeken…) gezellig, net en aantrekkelijk zijn. 
 • Je hebt een publieke rol door vooral in gemeenschappelijke ruimtes van het woonzorgcentrum te werken. Er is intensief contact met bewoners, bezoekers en familie wat belangrijk is ihkv de uitstraling van Zilvervogel Reninge. 
 • Kerntaken:
  • Wasserij:
   • interne wasserij: afhalen en sorteren vuillinnen, wasproces in waslokaal , plooien en bedelen eigen linnen
   • externe wasserij: bewonerswas op wasrekken sorteren
  • Onderhouden van gemeenschappelijke ruimtes, bureaus, kapsalon, kleedkamers, toiletten, Villa Zilvervogel, enz,….. 
 • je werkt nauw samen met de andere collega’s onder leiding van de verantwoordelijke teamcoach.

Aanbod

 • Een vervangingscontract, onmiddellijke indiensttreding.
 • Verloning conform IFIC met toeslagen voor de avond, zaterdag, zon- en feestdagen, overname relevante anciënniteit, fietsvergoeding en attenties bij belangrijke gebeurtenissen in uw privéleven. 
 • Professionele organisatie met ondermeer aanwezigheid van een elektronisch zorgendossier, ruime expertise inzake dementie, etc.

Jobtime & tijdstip van indiensttreding zijn bespreekbaar

Interesse?

Voor meer info en het indienen van uw cv en motivatiebrief kan u contact opnemen met Jorgen Sijoen, directeur woonzorgcentrum Zilvervogel Reninge - Tel 057 40 90 90 – Email j.sijoen@zilvervogel.be