Woonzorgcentrum

Opname

Bij een vraag tot opname kan u contact opnemen met de sociale dienst. Na een rondleiding en een gesprek wordt samen gezocht naar het gepaste aanbod voor uw vraag. 

Indien geen kamer beschikbaar is, wordt u opgenomen op een wachtlijst. Bij het vrijkomen van een woning wordt de wachtlijst geconsulteerd. De hoogdringendheid en de zwaarte van de zorggraad zijn hierin bepalend. De datum van inschrijving en de link met Zilvervogel (bv. partner is reeds bewoner van de Zilvervogel, familielid van medewerker, …) zijn bijkomende voorrangsregels.

Bent u opgenomen in het ziekenhuis, dan komt een teamcoach (hoofdverpleegkundige) van Zilvervogel bij u langs om de opname bij Zilvervogel voor te bereiden. 

Enkele dagen vooraf kan u uw kamer reeds komen aankleden met persoonlijke spullen. Op de dag van de opname worden u en uw familie stapsgewijs begeleid door de verschillende medewerkers. De opnames worden gepland in de voor-  of namiddag op een weekdag. 

Indien gewenst kan u de eerste dag samen met uw familie eten op uw kamer. Na de eerste nacht neemt een medewerker contact op met uw familie om hen te informeren over het verloop.